Till startsidan
 
Radio Rio de la Plata är en Stockholmsbaserad närradio som grundades 2003 och startade Internetbaserade sändningar 2005. Sändningarna bevakar i första hand Stockholms city och närorter, men från mitten av 2005 görs inslag även från orter utanför Stockholm och från andra länder. 

Radio Rio de la Plata eftersträvar att informera om den sociala utvecklingen i samhället. Tankarna startade redan i slutet av 80-talet med ett konstant då växande behov av utveckling. 

Målsättning och inriktning

  • Radio Rio de la Plata vill medverka till att utveckla och förbättra den sociala situationen för olika samhällsgrupper, exempelvis ungdomar, företag och organisationer. 
  • Radion vill ta upp företag och organisationer som arbetar med sociala och kulturella frågor och därmed uppmuntra och stimulera till utbildning och en positiv social och kulturell integration. 

Program och aktiviteter 

Radio Rio de la Plata gör reportage med musik, bilder och information kring aktuella ämnen. Radion samarbetar med sponsorer och partners kring sociala frågor, kultur, idrott, utbildning och samhällsfrågor som integration och mångfald.
    


Uppdaterat: 2008-04-03

© Radio Rio de la Plata 2008